Kras Pataklan (Cristina Casadevall). Pallassa. Barcelona.

Formació com a actriu al Col·legi del Teatre del 1991 al 1994 amb diferents professors.

Ha participat com a actriu en una trentena d’obres de teatre amateur al Teatre del Centre de Gràcia (antic Centre Moral i Instructiu de Gràcia) des del 1987 fins l’actualitat i en diferents concursos de teatre amateur.

Formada com a pallassa des del 2007 fins l’actualitat amb Àlex Navarro i Caroline Dream, Virginia Imaz, Laura Herts, Jango Edwards, Christian Atanasiu, Pep Vila, Philippe Gaulier, Lila Monti, Gorka Ganso, Sergi Estebanell, Miner Montell, Caroline Obine, Gardi Hutter, Elise Ouvrier, Merche Ochoa (Formació regular) i Pepa Plana.

Ha actuat en diferents companyies des del 1991 fins a l’actualitat, com Afrokròniques, Les Així, Les Trankilin, Kras Pataklan (sola), Folklòriques Anònimes , Cia de La teva Tia, Lucy & Suellen, Lala Clown i “Les Pedettes Varietés”, i ha actuat en diferents Cabarets, Festivals i animacions de carrer.